בית חדשות הפיסגה חדשות תנועת "התעוררות" נגד פסגת זאב

תנועת "התעוררות" נגד פסגת זאב

דוא הדפסה PDF

ביום שלישי בשבוע שעבר התכנסה מועצת העיר בשבתה כוועדת תכנון ובנייה לדון בהסתייגויות שהעבירו חברי מועצה בשנים האחרונות להחלטות של הוועדה המייעצת לתכנון ובנייה. השגות אלה נקראות עפ"י הסעיף בחוק שהם מופיעות בו – 18ז'.הוועדה התפרסמה בעיקר בגלל שאחד הנושאים שעלו לדיון היה המשך השימוש החורג במתחם התחנה שהסתייגות לגביו העלה חבר המועצה יוחנן וייצמן. בוועדה נדונו גם שלושה נושאים הקשורים לפסגת זאב, שעל שניים מהם הגישה הסתייגות סגנית ראש העיר יעל ענתבי ונושא נוסף שהועלה ע"י חבר המועצה יוחנן וייצמן. הנושא הראשון שהעלתה סגנית ראש העיר יעל ענתבי (פז) הוא בניית מבנים בצמוד לגשר עוזי נרקיס. ענתבי הסבירה כי הכביש בשד' עוזי נרקיס הוא כביש הגישה המרכזי לפסגת זאב ונווה יעקב ולכל הבאים מכיוון חבל בנימין. ולכן תוכנית מתאר 2000 הגדירה כשטח ירוק את כל המתחם הגובל כ- 70 מ' מהכביש.  בעבר הוועדה המחוזית קיבלה החלטה עקרונית, שלמרות שתוכנית מתאר 2000 לא הופקדה, הרי שבפועל היא משקפת את מדיניותה, ולכן תוכניות ייבחנו ביחס אליה.  ענתבי הוסיפה עוד כי האינטרס לשמירת שטח ירוק משותף לכל התושבים. לתושבי שועאפט ובית חנינה שבעקבות הבינוי הנרחב באזור נשארים ללא שטחים ירוקים וגם לתושבי פסגת זאב ונווה יעקב שהמסדרון הצר בינם לבין הגבעה הצרפתית הולך ומצטמצם. במיוחד לאור הפרסומים כי במסגרת התוכנית של טראמפ תתבקש ישראל להתנתק מארבע שכונות במזרח ירושלים. הוצאה מריבונות ישראל של שועאפט, יחד עם שכונת עיסאוויה, מחנה הפליטים שועאפט וענאתא תיצור גוש רציף בריבונות פלסטינית שתנתק את פסגת זאב ונווה יעקב, ותשאיר אותן תלויות על כביש בודד של שד' עוזי נרקיס. בקשתה של ענתבי להחליט להתנהג ביחס לתוכניות בניה בשטח הזה כבית שמאי ולדחות כל תוכנית בניה בשטח הצמוד לשד' עוזי נרקיס המוגדר כפתוח ירוק בתוכנית מתאר  2000 לא התקבלה. רוב חברי המועצה הצביעו בעד הבנייה המדוברת כולל התעוררות והחרדים. הנושא השני היה שינוי תב"ע ברח' טוניק ליד שלוחת המתנ"ס כדי לאפשר בסופו של דבר את הקצאת השטח לעמותה המפעילה ישיבה חרדית לחוזרים בתשובה. השטח כיום מוגדר כחלק ממתחם בתי הספר תל"י ונועם בנים והתכנון של סגנית ראש העיר יעל ענתבי היה לבנות עליו אולם ספורט משולב עם חדרי פעילות לתנועת הנוער אריאל בנים. ענתבי אמרה בישיבה כי כותרת התב"ע היא הקמת בית כנסת ואולם ספורט, כאשר מדובר בהטעיה כי לאולם ספורט אין כלל צורך בשינוי תב"ע מכיוון שמדובר בשטח למוסד חינוכי.  לדבריה, לפני שנה אושרה בעירייה הקצאת מגרשים לשני בתי כנסת ברח' איתן לבני, במרחק 150 מ' מהשטח בטוניק, כל בית כנסת בשטח  750 מ"ר. 2 בתי הכנסת הגדולים האלו, יתנו מענה מספק לכל הסביבה. מכאן שאין צורך במקום בבית כנסת נוסף מה שמביא למסקנה הסבירה כי תהיה במקום פעילות של הישיבה לחוזרים בתשובה של העמותה. לדברי ענתבי מדובר באזור פלורליסטי בפסגת זאב בו אין כמעט חרדים, דבר שיפריע למרקם הקהילתי העדין, אינו  מתאים כלל לאופי של פסגת זאב, ונוגד את מתווה עליו הצהיר ראש העיר להשאיר את פסגת זאב פלורליסטית. התוכנית שקודמה ע"י תנועת ש"ס ובתמיכת מינהל קהילתי פסגת זאב עיכבה למשך שנתיים את תכנון אולם הספורט לבתי הספר תל"י ונועם ורק לאחרונה נבחר מתכנן לאחר שענתבי הבהירה לגורמים המקצועיים ועמדה על כך שניתן לבנות אולם ספורט בלי שינוי תב"ע. ענתבי ביקשה מראש העיר למשוך את התוכנית שהוכנה בניגוד למדיניות ולמתווה עליו סיכם עם החרדים. אולם ראש העיר לא הסכים לכך. "תנועת התעוררות" הצטרפה לחרדים והצביעה נגד ביטול התוכנית. הנושא השלישי שהיה אמור לעלות לדיון אולם ירד מסדר היום ע"י חבר המועצה ויצמן מאגודת ישראל הוא השיקוע בשד' סיירת דוכיפת. לפני כשבועיים היו בפסגת זאב סגן ראש העיר פינדורס, וחברי המועצה ויצמן ודב קלמנוביץ כדי ללמוד את נושא הנת"צ בדוכיפת. הם קיבלו הסבר מהתושבים ומסגנית ראש העיר יעל ענתבי והבטיחו לתושבים לסייע להם לביטול הנת"צ המתוכנן. אולם ברגע האמת, החרדים לא עמדו בדיבורם ונטשו את תושבי פסגת זאב. סגנית ראש העיר יעל ענתבי מסרה כי היא התנגדה לסלילת הנת"צ אולם ראש העיר החליט אחרת. לגבי תוכנית ההפרדה המפלסית בצומת דוכיפת ומשה דיין ענתבי תומכת בה בעיקרון, אולם התוכנית לוקה בחסר מכיוון שגובה השיקוע אינו מאפשר מעבר אוטובוסים ומשאיות.  לדבריה, ליקוי מהותי נוסף ומשמעותי מאד הוא שהכניסה למנהרה תהיה מכיוון ממזרח באזור רח' הארבעה כאשר קיימת תנועה רבה בכיוון צפון דרום במעגל התנועה דוכיפת/גל/ הסיירת הירושלמית שאמור להתחלף לפי התוכנית ברמזור.  חמור מכך, המנהרה תסתיים לפני צומת עוזי נרקיס בנסיעה ממזרח למערב, ליד מכבי האש. זה אומר שכל כלי הרכב יתקעו ברמזור בצומת פאגלין/עוזי נרקיס  שהוא כבר היום עמוס מאד. ולכן כל בניית השיקוע לא תועיל מה עוד שזה מאד לא בטיחותי ומסוכן במצבי חרום כאשר שיירת כלי רכב תיתקע בתוך השיקוע. מכיוון שמבחינה הנדסית של הפרשי גבהים, כדי  להגביה את השיקוע במטרה לאפשר מעבר אוטובוסים ומשאיות,  יש להאריך את השיקוע, ומכיוון שדבר זה נכון בגלל הליקויים שעליהם הצביעה ענתבי, ההחלטה המתבקשת היא להעמיק את גובה השיקוע כאשר כתוצאה הכרחית מכך, בגלל השיפועים, השיקוע יהיה מאזור רח' חיל האוויר ממזרח ועד רח' מקסימוס צאייג ממערב לצומת פאגלין/עוזי נרקיס ממערב. וכך תתאפשר נסיעה מהירה ובטוחה לכיוון כביש 20. ברור כי בד בבד עם אישור התיקון הזה מתייתר הצורך בביצוע נת"צ בשד' סיירת דוכיפת הפוגע בתושבי ירושלים ולא מסייע לתושבי בנימין ומהווה בזבוז משווע של 30 מיליון ₪. ענתבי התכוונה לקבל החלטה לתקן את התוכנית כך שהשיקוע יהיה עמוק יותר וכתוצאה מכך יהיה בין  רח' חיל האוויר ממזרח לבין רח' מקסימוס צאייג במערב. וכפועל יוצא לבטל את היתר הבניה שניתן לביצוע הנת"צ בשד' דוכיפת. ההצעה אמורה הייתה להתקבל בהסתמך על הבטחת חברי המועצה החרדים לתושבים, אולם אלו, מסיבותיהם שלהם, החליטו להוריד את הנושא מסדר היום. השבוע הסתבר כי גם הדרג המקצועי בעירייה החליט להאריך את השיקוע, זאת למרות שבעבר טען כי לא ניתן להאריך. עצם ההארכה, משמעותה אפשרות העמקת השיקוע כך שיאפשר כניסת אוטובוסים לשיקוע, מה שבמייתר את הנת"צ. אבל למרות כל השינויים כנראה שאף אחד לא נותן לעובדות לבלבל אותו וההחלטה להמשיך בסלילת הנת"צ לא השתנתה.

 

סטטיסטיקה

מונה צפיות תוכן : 946108

חפשו אותנו...

Facebook

סקר

גורמים במשרד התחבורה מנסים לקדם שוב את התוכנית לביטול האוטובוסים שיוצאים מפסגת זאב ולחייב את כולם להשתמש רק ברכבת. מה דעתך?
 

מבזקים

מבזקים


חדש באתר

זמני השבוע

פרשת השבוע:
מטות מסעי
כניסת השבת: 19:10
צאת השבת: 20:24

תמונת השבוע

 

סגנית ראש העיר יעל ענתבי מעדכנת את רוה"מ נתניהו לגבי כביש 437