בית חדשות הפיסגה

תושבי שועאפט מבקשים הגנה מהאנרכיה בשכונה הירושלמית

דוא הדפסה PDF

לפני שבועיים, נפצעה ברגלה אשה שטיילה ברח' מאיר גרשון שבפסגת זאב מזרח "מקליע טועה" שהגיח משועאפט שמעבר לגדר ההפרדה ולגמרי בטעות פגש ברגלה של האשה. כמה ימים לפני כן, שוב טעה קליע אחר והגיע לביתם של משפחת הרשקוביץ בפסגת זאב מזרח, כמה ימים לפני כן קליע, ניחשתם נכון, טועה, מצא את דרכו למרפסת ברח' מרידור, וכמה ימים לפני כן לחלון ברח' יוספטל וקליע אחר לגמרי לפני מספר חודשים טעה והגיע במעופו לחלון מכונית ברח' נדבה. המפגש ביניהם כצפוי הותיר את זכוכית החלון מנופצת. אם כל הכדורים שהזכרנו ועוד רבים אחרים שהגיעו לפסגה, היו כדורים טועים או שהגיעו בכוונה, קשה לאבחן.

עדכון אחרון ( שני, 01 יוני 2015 02:32 ) קרא עוד...
 

השר אורי אריאל לא הורשה להיכנס לשועאפט

דוא הדפסה PDF

ביום שלישי שעבר ערכה חברת המועצה, יעל ענתבי, סיור לשר השיכון אורי אריאל. לסיור הגיעו עוד נציגים מלשכת השר ואף הוזמן חבר המועצה מטעם הבית היהודי, דב קלמנוביץ'. מטרת הסיור, כפי שהגדירה ענתבי הייתה

קרא עוד...
 

פסגת זאב על המפה מועצת העיר ירושלים הצביעה על תקציב 2015 פסגת זאב מקבלת תקציבים רבים לפיתוח והשקעה במסגרת התקציב שיאושר

דוא הדפסה PDF

חברי מועצת העיר אישרו את תקציב העירייה לשנת 2015. בתקציב השנה ישנה קפיצה משמעותית בהקצאת כסף למטרות שונות. התקצוב המוגבר מתאפשר הודות להגדלה דרמטית בהשקעות הממשלה בירושלים, אותם גייס ראש העיר מראש הממשלה, משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר, ובתמיכת שרי ומשרדי הממשלה.

עדכון אחרון ( שלישי, 27 ינואר 2015 17:03 ) קרא עוד...
 

"ביטול קווי אוטובוס ישירים מצפון העיר למרכז העיר עלול ליצור תלות מוחלטת של התושבים ברכבת הקלה ופגיעה קשה ברמת השירות לנוסעים"

דוא הדפסה PDF

בשבוע שעבר פרסם מבקר המדינה דו"ח שכלל פרק נרחב המתייחס לשינויים במערך התחבורה הציבורית בירושלים בעשור האחרון. בשנת 1997 אישרה הממשלה מדיניות ארצית להתמודדות עם בעיית העומס בכבישים, על ידי מתן עדיפות לתחבורה הציבורית. "צוות תכנית אב לתחבורה" הפועל במסגרת העמותה לתכנון, פיתוח ושימור אורבני – ירושלים הכין את התכנית לארגון מחדש של התחבורה בירושלים. מבקר המדינה התייחס בביקורתו לביצוע המדיניות בלי לתהות על עצם נכונותה, האם הצליחה להעביר נוסעים מהתחבורה הציבורית לפרטית (הנתונים מצביעים על מגמה הפוכה) ועל השפעת המדיניות על נוסעי כלי הרכב הפרטיים.חלק גדול ממסקנות מבקר המדינה ידועות מזה תקופה ארוכה לקוראי "קול הפסגה", אנו צפינו מראש את ההתנהלות השלומיאלית של הרשויות שהעדיפו פתרונות פופוליסטיים בלי להתחשב יותר מידי בטובת התושבים. בעקבות אירועי החודשים האחרונים הוכח כי מאבקה של חברת מועצת העיר יעל ענתבי נגד ביטול קווי האוטובוס מפסגת זאב היה מוצדק וגרם לכך שבימים ובשעות שהרכבת לא עובדת יש תחליף מיידי לרכבת הקלה ע"י קווי האוטובוס הקיימים.מבקר המדינה כותב בדו"ח כי היעדים שנקבעו בירושלים היו כלליים בלבד: קיצור משך הנסיעה, הקטנת רמת זיהום האוויר במרכז העיר והוצאת קווי אוטובוסים ממרכז העיר. לא נקבעו מדדים כמותיים ברורים המאפשרים השוואה בין התכנית לביצוע. לאחר הארגון מחדש לא נערכה בדיקה כוללת של זמן ההגעה של הנוסע מתחנת המוצא ליעד, כדי לוודא שאכן הארגון מחדש הביא לשיפור השירות לציבור בירושלים.המבקר כותב כי במתן הבלעדיות לזכיין  הרכבת בחוזה שנחתם עוד ב-2002 לא התחשבו במידה מספקת בשמירה על טובת התושבים, דבר שהגביל את תכנון קווי האוטובוסים בירושלים. משרד  התחבורה גם לא קבע כמטרת-על את שיפור השירות לנוסעים על ידי פיתוח חלופות של מגוון אמצעי תחבורה לנוחותם ולרווחתם של הנוסעים ולא בחן את התועלת הממשית לציבור לעומת הנזק העלול להיגרם לו בהיעדר חלופות נוספות.טרם הפעלת הרכבת הקלה באוגוסט 2011 משרד התחבורה לא הכין תכנית מפורטת לאופן הפעלת מערך האוטובוסים בעיר למקרה שהרכבת הקלה לא תעמוד ברמת השירות הנדרשת על פי החוזה או ברמות הביקוש. המשרד גם לא דאג לעגן זאת בהסכם עם הזכיין.יישום "הפעימה הצפונית" - ביטול קווי האוטובוס הישירים מפסגת זאב ונווה יעקב למרכז העיר והחלפתם בקווים מזינים לרכבת. יותיר לדעת מבקר המדינה בידי הנוסעים משכונות צפון-מזרח העיר רק את הברירה של הרכבת הקלה. הפניית כל נוסעי התחבורה מפסגת זאב ונווה יעקב (וכעת  גם תושבי בנימין, ראו כתבה נפרדת) לרכבת הקלה תיצור עומס ברכבת, במיוחד בשעות השיא, ותלותם בה עלולה לפגוע באיכות השירות. משרד  התחבורה לא קיים הליך מסודר של הפקת לקחים מבעיות התכנון ב"פעימה הצפונית", ולא הציג תכנית מתוקנת ומותאמת לצורכי התושבים בשכונות הצפוניות.משרד התחבורה מסר למבקר המדינה כי הוא עדיין איתן בדעתו לבצע את הפעימה הצפונית בצפון ירושלים ומחכה להזדמנות המתאימה.הדו"ח קובע כי אף שעברו שנתיים מתחילת הפעלת הרכבת, טרם נחתם בין המדינה לאגד הסכם על נוהל להפעלת אוטובוסים ציבוריים בעת השבתה של הרכבת. מצב כזה אף לא תורגל, ולא נקבעו תעריפי השירות - כל זאת בניגוד למתחייב מהסכם הסובסידיה עם אגד מ-2005.משרד התחבורה גם לא דאג שהתכנית להצגת מידע בזמן אמת בתחנות האוטובוס בירושלים תבוצע מיד עם תחילת יישום הארגון מחדש בעיר. שנתיים לאחר הפעלת הרכבת הקלה, השירות ניתן רק ב-50 תחנות אוטובוס, וכניסוי בלבד. כמו כן המסלול לתחבורה ציבורית בציר בר-אילן, למשל, לא נסלל, בניגוד לתכנית.הסטת קווי התחבורה הציבורית לרחובות אגריפס ושטראוס יצרה פקק תנועה בלתי-פוסק ברחובות אלה, ובכך לא הושגה אחת המטרות של הקמת הרכבת הקלה - הוצאת חלק מהאוטובוסים ממרכז העיר, צמצום הפקקים והורדת רמת זיהום האוויר במרכז העיר.לדעת המבקר על משרד התחבורה לדאוג כי השינויים בתחבורה ישיגו את מטרת-העל לשיפור השירות לציבור, ובכל מקרה להבטיח שמירה על טובת משתמשי התחבורה. היות שלא יושמו מרכיבים מהותיים רבים בתכנית, כגון הפעלת קווי אוטובוס מהירים, מתן עדיפות לתחבורה הציבורית ברמזורים והעלאת נוסעים לאוטובוסים מארבע דלתות - נפגעה אפקטיביות התכנית וזמני נסיעה לא התקצרו.ביקורת משרד מבקר המדינה על הארגון מחדש של התחבורה בירושלים העלתה ליקויים רבים. בהתקשרות המדינה בחוזה עם הזכיין לא הובטחו התנאים הנחוצים לשם שמירה על טובת הציבור, בעיקר טובת משתמשי התחבורה . קווי ה-BRT - אוטובוסים רבי קיבולת עם עמדות תיקוף ועליה מ 4 דלתות שתוכננו לשמש עמוד התווך של מערך הקווים החדש לא הופעלו, ובמקומם באותם מסלולים פועלים קווי אוטובוס של אגד אשר אינם עומדים באמות המידה שהוגדרו לקווים המהירים.הארגון מחדש בתחבורה בירושלים הצריך תיאום בין גורמים רבים כגון: עיריית ירושלים, הזכיין, אגד, משטרת ישראל, ומינהלים קהילתיים שייצגו את תושבי העיר, בנוסף לתיאומים בין משרדי ממשלה שונים - כגון משרד התחבורה ומשרד האוצר. משרד מבקר המדינה מעיר למשרד התחבורה, כי נוכח העובדה שהליך הארגון מחדש של התחבורה ארך שנים רבות, היה בידי משרד התחבורה והצוות להתארגן באופן מיטבי לתכנן ולהסדיר את קווי ומסלולי האוטובוסים, כדי לענות על צרכי תושבי ירושלים. הממצאים שהעלה משרד מבקר המדינה בדו"ח, מצביעים על ליקויים בהתנהלות משרד התחבורה האחראי בין השאר על תכנון התחבורה הציבורית ולערוך שינויים מתחייבים במערך התחבורה בכלל ובמטרופולינים בפרט.בביקורת נמצא כי לאחר הארגון מחדש לא נערכה בדיקה כוללת של זמן ההגעה של הנוסע מתחנת המוצא ליעד, כדי לוודא שאכן המיזם היטיב עם השירות לציבור בירושלים.כחודשיים לאחר תחילת ההפעלה המסחרית של הרכבת הקלה שונה מסלולם של קווי אוטובוס רבים בשכונות בדרום-מערב העיר (קריית היובל, בית וגן וקריית מנחם), והם הוסבו לשמש קווים מזינים לתחנות הרכבת הקלה בהר הרצל. עם ביצוע הפעימה בינואר 2012, התלוננו תושבים רבים וכמה מינהלים קהילתיים בפני המשרד על המעברים הכפויים בין אמצעי התחבורה השונים (אוטובוס ורכבת) כדי להגיע למרכז העיר ולשכונות אחרות בעיר, ועל התארכות זמן הנסיעה לכמה מהיעדים.תושבים רבים התלוננו על כפיית דרך הנסיעה שמשולבת בו נסיעה באוטובוס לתחנת הרכבת, המתנה לרכבת, ולפעמים אף נסיעה נוספת בקו אוטובוס.מהביקורת עולה כי הסטת כל התנועה מהשכונות הדרומיות לרכבת הקלה, יצרה עומס מיותר ברכבת הקלה גם שלא בשעות השיא. הסטת תנועה זו גם האריכה את משך הנסיעה של תושבי ירושלים היות שחייבה מעבר דרך מרכז העיר, ובכך הרעה את שירותי התחבורה בירושלים. לדעת משרד מבקר המדינה על משרד התחבורה לשקול מחדש את השינוי במערך קווי התחבורה בירושלים באופן שיענה על צורכי התושבים, במיוחד אלה שיעדם אינו מחייב מעבר במרכז העיר. התברר כי בתכנון מפת הקווים לא הייתה התחשבות מספקת בניתוק הגיאוגרפי של פסגת זאב ונווה יעקב ממרכז העיר, וכי ביטול קווי אוטובוס ישירים מצפון העיר למרכז העיר עלול ליצור תלות מוחלטת של התושבים ברכבת הקלה ופגיעה קשה ברמת השירות לנוסעים. התכנון לבטל את הקווים המובילים מצפון-מזרח ירושלים לרחבי העיר ולהותיר קווים מזינים בלבד בהתאם להסכם עם זכיין הרכבת הקלה, עלול להביא לפגיעה במשתמשי התחבורה ולהחמצת המטרה שהייתה אמורה להיות נר לרגלי המתכננים - לשפר את השירות לנוסעים.לדעת משרד מבקר המדינה, על המשרד ועל כל הגורמים האחראים לניהול התחבורה בירושלים להציע פתרון הולם לתושבי פסגת זאב ונווה יעקב, שישתלב באופן מיטבי עם השירות לתושבי כלל שכונות צפון-מזרח ירושלים ועם מערך התחבורה ובכלל זה הרכבת הקלה לדעת מבקר המדינה, על משרדי התחבורה והאוצר ועל הצוות לבחון מחדש את מערך השירות לנוסעים בתחבורה בירושלים, מתוך ראייה כוללת של טובת המשתמשים ומתוך שאיפה להפיק את מרב התועלת מן ההשקעה בתשתיות התחבורה בעיר, במיוחד נוכח הסכומים הגדולים המוזרמים הן לזכיין הרכבת הקלה והן לאגד, כמפעילי התחבורה הגדולים בעירלהסכם הסובסידיה שנחתם בין הממשלה לבין אגד ב-2005 נוסף נספח הדן בהפעלת הרכבת הקלה בירושלים. אגד התחייב בפני המשרד להעמיד במהירות האפשרית תחבורה חלופית בכל עת שהרכבת הקלה לא תפעל, אולם המשרד לא סיכם עם אגד את מחיר השירות.עד מועד סיום הביקורת - שנתיים לאחר תחילת הפעלת הרכבת הקלה - טרם נחתם בין המדינה לאגד נוהל להפעלת תחבורה בעת השבתת הרכבת הקלה, לא תורגל מצב כזה ולא נקבעו תעריפי השירות - בניגוד למתחייב מההסכם.משרד מבקר המדינה מעיר כי משום שחלקים מרכזיים של התכנית לא בוצעו השירות של התחבורה לחלק מתושבי העיר לא שופר במידה מספקת ובחלקים מסוימים אף הורע. על משרדי התחבורה והאוצר ללמוד מהליקויים בביצוע עד עכשיו ולפעול לשיפור מצבם של התושבים שנפגעו. במקביל, עליהם לפעול להשלמת הארגון מחדש שאמורה להביא פתרונות כוללים לטווח ארוך, כדי להבטיח שיפור השירות לנוסעים.המסקנה שלנו מהדו"ח היא כי לא תמיד ניתן לסמוך על הרשויות החל  ממשרדי הממשלה ועד המינהל הקהילתי ולכן על התושבים להיות מעורבים יותר ולפעול באמצעות צוותי פעולה ללחץ על הרשויות לפעול לטובת התושבים.

 

סטטיסטיקה

מונה צפיות תוכן : 946147

חפשו אותנו...

Facebook

סקר

גורמים במשרד התחבורה מנסים לקדם שוב את התוכנית לביטול האוטובוסים שיוצאים מפסגת זאב ולחייב את כולם להשתמש רק ברכבת. מה דעתך?
 

מבזקים

מבזקים


חדש באתר

זמני השבוע

פרשת השבוע:
מטות מסעי
כניסת השבת: 19:10
צאת השבת: 20:24

תמונת השבוע

 

סגנית ראש העיר יעל ענתבי מעדכנת את רוה"מ נתניהו לגבי כביש 437