בית דת ומסורת ט"ו בשבט לאילן ולאדם

ט"ו בשבט לאילן ולאדם


על הפסוק “כי האדם עץ השדה” מובא בספרים שיש דמיון רב בין האדם לעץ.
אחד הדברים המיוחדים בעץ שהוא כל הזמן צומח –תמיד גדל, מתחיל מגרעין קטן באדמה, אחר כך שתיל, עץ קטן ועד שנעשה לעץ גדול מוציא פירות.
וזאת על האדם ללמוד מן העץ –תמיד לצמוח תמיד לגדול ולהתקדם!
לא די שהיום קיימנו מצוות, עשינו מעשים טובים צדקה וחסד, מחר צריך להיות יותר טוב ומחרתיים עוד יותר טוב, תמיד לשאוף לעלות יותר ולא להסתפק במה שעשינו עד עכשיו.
כשיהודי משתדל להתקדם ולהתעלות מובטח לו סיוע מהקב”ה.
דמיון נוסף בין האדם לאילן:
האילן מורכב משלושה חלקים עיקריים: שורש, גוף האילן והפירות.
ובאדם: אמונה, מעשים טובים והשפעה על הזולת.
השורש- חבוי באדמה ואינו נראה, אולם ממנו שואב העץ כולו את חיותו. כאשר שורשיו של האילן איתנים –לא תוכל כל רוח סערה לזעזעו.
השורש הוא האמונה: האמונה קושרת את האדם לבוראו גם כאשר הוא גדול בחכמה בתורה ומצוות יונק הוא את חיותו מהאמונה שלו, האמונה צריכה להיות עזה ותקיפה גם טרם למד וגדל בחכמה כמו הנטע הרך שזקוק לשורשים איתנים על מנת שימשיך להתקיים לצמוח ולגדול.(אמונה גם מלשון אימון כמו המאמן את ידיו כלומר יש לטפח את האמונה וזאת ע”י לימוד ועיון בספרי יסוד בתורתנו הקדושה.)
גוף האילן: רובו המכריע של האילן. כל יופיו של האילן מתבטא במראה הגזע, הענפים והעלים גוף האילן הולך וגדל כל העת, הענפים מסתעפים ומתפצלים לעוד ענפים העלים גדלים ומתפתחים ובפרט ע”י הגזע יודעים את שנות האילן.
גוף האילן הוא התורה והמצוות:
לימוד התורה והעיסוק במצוות ומעשים טובים צריכים להיות רוב עיסוקו של האדם, עלינו להרבות בהם כמו ענפי העץ והעלים הגדלים ומתרבים מיום ליום ומעונה לעונה,
אולם, האילן מגיע לשלמותו לא ע”י השורש הגזע והענפים בלבד אלא רק כאשר הוא עושה פירות: נותן פירות מתוקים להחיות בהם אנשים ובעלי החיים.
פירות –תכלית שלמות האדם:
כאשר האדם מקיים כל המוטל עליו בינו לבין עצמו וגם משפיע על חבריו והסביבה שלו שיהיו גם הם אילנות (אנשים) בעלי שורשים (אמונה) גזע וענפים (תורה ומעשים טובים) ונושאי פירות (מזכה את הרבים).
מנהגי ישראל בט”ו בשבט:
*להרבות  באכילת פירות ובפרט מפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל והם: ענבים תאנים רימונים זיתים ותמרים.
*ויש המברכים ברכת “שהחיינו” על פרי חדש ומנהג לאכול בו חרובים.
*מתפללים לאתרוג נאה ומהודר בחג הסוכות הבא.    
*יש העורכים ‘סדר ט”ו בשבט’ עם שתית 4 כוסות ויש נוהגים לומר ליקוטים מתנ”ך וזוהר המדגישים העילוי של פירות האילן. (הנדפס בספר פרי עץ הדר).

הרב יצקח קורץ- בית חב"ד פסגת זאב

צילם:סם קוניגסברג

 

סטטיסטיקה

מונה צפיות תוכן : 967385

חפשו אותנו...

Facebook

סקר

גורמים במשרד התחבורה מנסים לקדם שוב את התוכנית לביטול האוטובוסים שיוצאים מפסגת זאב ולחייב את כולם להשתמש רק ברכבת. מה דעתך?
 

מבזקים


חדש באתר

זמני השבוע

פרשת השבוע:
מטות מסעי
כניסת השבת: 19:10
צאת השבת: 20:24

תמונת השבוע

 

סגנית ראש העיר יעל ענתבי מעדכנת את רוה"מ נתניהו לגבי כביש 437